Har du svårigheter att logga in?

Ifall du upplever svårigheter att logga in, prova någon av följande åtgärder:

  • Gå till webbläsarens inställningar och radera alla cookies.
  • Uppdatera er nuvarande webbläsare till senaste versionen.
  • Installera webbläsaren Google Chrome.